Posted in 2012

Waarom testautomatisering?

In Geïntegreerd Agile is testautomatisering belangrijk, essentieel zelfs. Zoals andere blogs laten zien, kan het invoeren echter lastig zijn; zeker als het niet direct vanaf de start opgepakt is. Immers, de kosten gaan voor de baten uit. Ook wordt het doel van testautomatisering (te) vaak verkeerd begrepen

Testautomatisering gaat namelijk niet over testen, maar over goedkoper ontwikkelen!

Read more ...


Zwart-Wit, zonder Grijs!

Agile is vrij informeel qua processen. Met weinig absolute regels die aangeven wat goed en wat fout is. Agile kent veel meer kleuren dan wit en zwart. Immers tussen spierwit en pikzwart zitten heel veel tinten grijs! Met Geïntegreerd Agile proberen we continue te verbeteren. Een sprint die beter gaat dan de vorige is goed. Maar wat nu goed genoeg is, is over een halfjaar verouderd.
Dit maakt het invoeren lastig: als niets fout is, hoe kun je het goede dan leren?

Read more ...


Leermomentje: Afspraak is afspraak

We maken fouten om er van te leren! Dat geldt ook bij Geïntegreerd Agile. De ScrumMaster moet daarom alert zijn op denkfouten. Zodat hij zijn team een spiegel voor kan houden.

Read more ...


Het bouwen van een effectief Geïntegreerd Agile team

Ik krijg vaak vragen over het samenstellen of wijzigen van een agile- of scrum-team. Wie doet dat? Waarom en wanneer verandert het team? En vooral: hoe helpt dit om het team (steeds) efficiënter te maken?
Dit zijn goede vragen, al zijn ze lastig te beantwoorden. Er is namelijk geen vast stramien voor. Bovendien zijn de antwoorden sterk afhankelijk van het project en de omgeving. Een nieuw project van 8 FTE opzetten is anders dan het ombouwen van een bestaand project met 17 of 50 mensen naar een Geïntegreerd Agile team. Ook zal, telkens als het project groeit of krimpt, moeten worden nagedacht over het bouwen van het team.

Read more ...


Hiërarchie of leiderschap?

Scrum kent weinig hiërarchie; zo is maar één echte rol: teamlid; bijna iedereen is “teamlid”. Natuurlijk kent scrum ook de rollen ScrumMaster (SM) en ProductOwner (PO), maar daar houdt het mee op. Vergelijken we dit met de meeste software ontwikkel organisaties dan is dit weinig. Scrum kent geen architecten, geen teamleads; kortom geen enkele inhoudelijke leider.
Toch is leiderschap belangrijk, zeker in agile. De scrum (project) management stijl onderschrijft dit ook; alleen niet met formele rollen. Ditzelfde zie je ook op een grotere schaal: er is weinig hiërarchie in de besturing. Scrum kent wel het scrum-of-scrum principe, maar kent geen “hogere” titel toe voor iemand die verantwoordelijk is voor een aantal scrumteams.

Read more ...