• 2011/11/01
  • ALbert Mietus
  • Nederlands
  • Rough Geïntegreerd Agile
  • Termen

Bijzondere Activiteiten en Q-Features

Meestal wordt een Feature verdeeld in taken. Maar soms gebruiken we ook bijzondere scrum-briefjes: zoals de Q-Feature en de Activity (Activiteit). Ze zijn net anders en om dit te markeren hebben ze een andere kleur op het ScrumBoard.

Bijzonder Taken

Een goed voorbeeld van een Activity is een design-sessie.

Vaak zal het team een design-sessie inplannen, om voldoende technische afstemming te krijgen. Dit is (afrondbaar) werk en dus een goede taak. Maar de taak is ook bijzonder: per definitie doen er meerdere mensen mee, vaak het hele team. Het is dus geen goed idee als (één) iemand die taak oppakt en afrondt, zoals gebruikelijk is bij (gewone) taken. Om (visueel) duidelijk te dat deze ‘activity’ anders behandeld moet worden, is de andere kleur handig. Zodat iemand die meeting in de agenda-tool zal inplannen.

Bijzonder Features

Het voorbeeld van een Q-Feature is het maken van de oplevering.

Elke sprint zal eindigen in een oplevering. Vaak moet daarvoor een aantal taken (stappen) doorlopen worden; deels technisch, deels administratief. Dit lijkt dus op een Feature, maar het is geen goed idee om die uit te voeren aan het begin van de sprint. Het ‘bijzondere’ is dat deze feature aan het einde van de sprint uitgevoerd moet worden; zelfs al is het de Feature met de hoogste prioriteit.
Door er een hier een Q-Feature van te maken wordt dat visueel duidelijk.

Features kunnen nog op een andere manier bijzonder zijn. Normaal betaalt de ProductOwner per feature; dit kan symbolisch zijn, maar het is ook mogelijk om dit “fixed price” te doen. De ProductOwner zal dan niet snel instemmen met features die alleen het team (cq de leverancier) noodzakelijk acht. We zien dan ook regelmatig dat dergelijke features ‘gratis’ opgenomen worden op de sprint-backlog. Voor het team is dat echter wel werk.
Ook hier gebruiken we de Q-Feature; voor de klant is duidelijk dat hij er niet voor betaalt. Maar kan het team deze gewoon inschatten in FeaturePoints, opdelen in (normale) taken en afhandelen.

De oplevering maken is eigenlijk niet anders. Het is werk voor het team, maar de klant betaalt er alleen impliciet voor. En is uiteindelijk blij met de aandacht voor “kwaliteit”. Hier komt de ‘Q’ ook vandaan: Quality.

Disqus

Aardige feedback is altijd welkom, evenals alternative meningen; zolang ze relevant zijn voor alle lezers. Hiervoor gebruik ik momenteel ‘Disqus’.

comments powered by Disqus