Software Beter Maken .nl

Product - Proces - Imago


SoftwareBeterMaken.nl: Missie

Ik heb een missie:
Software beter maken,
vooral in Nederland.

Nieuwste blogs

“Software beter maken” kan op meerdere manieren gelezen worden. Ik verwoord hierin drie aspecten.

Product: Kwaliteit en Functionaliteit

De functionaliteit en kwaliteit van een product wordt steeds meer bepaald door (embedded) software.
Software Beter Maken betekent dus ook gewoon een beter product maken.

Proces: Ontwikkelkosten en doorlooptijd

Software ontwikkelen is duur. Bovendies is het vaak moeilijk te managen. Dit komt ook omdat software-engineering een jong vak is, dat nog heftig in beweging is.
Keer op keer heb ik laten zien dat het efficiënter kan: een ontwikkelteam goed organiseren levert al snel 30% tijdwinst op. Soms ligt de lat hoger, veel hoger: 3 tot 10 keer meer producten maken met hetzelfde team. Het kan!
Software Beter Maken betekent dus ook op tijd en binnen budget een goed product opleveren.

Imago: Luisteren

Er zijn bedrijven waar de CEO verzucht: “Kon het nog maar zonder software!”. Want al heeft de ICT veel mooie producten opgeleverd –denk aan mobieltjes, navigatie en internet– de daarin werkzame experts worden al gauw afgedaan als ‘nerds’ of ‘techneuten’. Want mooie dingen maken is één; het imago wordt toch vooral bepaald door zaken waarin de software-ontwikkel-afdeling ook goed in is: continue te laat en vol met bugs.

Software Beter Maken betekent dus ook dat we moeten beloven wat we kunnen. En niet meer.
Dat is de enige manier om te zorgen dat anderen naar onze goede ideeën willen luisteren.

Mijn Logo

'Tensegrity' is een samentrekking van de Engelse woorden tension and (structural) integrity; een evenwichtig samenstelsel van spanning en structurel integriteit.
Het is ook een modern architectonische principe; een bouwwijze om torenhoog te bouwen. Het is verbazend eenvoudig, al zien het er complex en verwarrend uit. De palen lijken te zweven in een web van kabels. Toch zijn palen en kabels voldoende. Mits je zeer systematisch ontwikkeld.
Naast wolkenkrabbers worden ook meer kunstzinnige bouwwerken op deze manier gerealiseerd. Zoals de 'Needle Tower' in 1968, door Kenneth Snelson. Een tweede versie hiervan is te zien in het beeldenpark van het Kröller-Müller Museum te Otterlo.

Mijn logo is hierop gebaseerd. Het laat zien dat architectuur eenvoudig kan zijn; het is niet altijd nodig om dikke documenten te schrijven. Maar het is ook een concept uit de 'bouw architectuur', dat de software architectuur soms nog moet leren.